Přejít na obsah

Základní popis

VC-3 LoRa je bezdrátový modul umožňující pravidelný dohled nad funkčností domovních přepouštěcích šachet vakuové kanalizace systému ROEVAC a AIRVAC.Zaznamenává poruchové stavy ventilu, počty sepnutí,detekuje zaplavení akumulačního prostoru, případně varování při neoprávněném vstupu do šachty. Provozovatel je ihned informován ohledně poruchy na mobilní telefon případně na dispečerské pracoviště. Zařízení je zcela autonomní s provozem na baterie s vysokou životností a autodiagnostikou vybití baterie.

Technologie

Pro komunikaci je využívána bezdrátová technologie LPWAN. Jde o nezávislou rádiovou síť postavenou přímo pro potřeby obce a je provozována v bezlicenčním pásmu 868 Mhz s potřebnými certifikacemi pro provoz v EU. Výhodou je nízká náročnost šachtových modulů s výdrží 5 až 10 let, volitelný interval zpráv, obousměrná komunikace a nezávislost. Základním prvkem rádiové komunikace je brána a modul umístěný v šachtě kanalizace. Jedna brána je schopna pokrýt okolí s poloměrem cca 10 km, respektive 2–3 km ve městské zástavbě. Pro zprovoznění takové brány je potřeba vhodné místo, přípojka el. energie 230 V a jakékoliv internetové připojení. To je potřeba pro ukládání dat z komunikačních modulů ze šachet s portálem IPCloud či s aplikačním serverem. Brány je možné dle potřeb libovolně rozšiřovat. Posledním prvkem celé topologie je komunikační modul VC-3 LoRa umístěný v šachtě kanalizace, který bude napojen na ventilová čidla a plováky systému ROEVAC a AIRVAC. Jde o nízkonapěťové zařízení s vlastní baterií v odolném krytí IP68 a se 3 vstupy pro ventilové čidlo, plovák a neoprávněný vstup do šachty. Modul monitoruje počet otevření ventilu/plováku a tuto informaci odešle na server do databáze. Pokud dojde k poruše na ventilu či plováku, odesílá se tato skutečnost na server a následně informuje obsluhu o situaci v konkrétní šachtě. Veškeré informace zaslané z jednotlivých šachet jsou archivovány v databázi a zpřístupněny přes webové rozhraní. Poruchové zprávy jsou pak následně odeslány přes SMS nebo jako notifikace v mobilním telefonu.

IPCLOUD

Základní variantou k vizualizaci zpráv je unifikovaný portál pro zpracování a správu dat provozovaný výrobcem zařízení. Jedná se o grafickou nadstavbu pro administraci, dohled a archivaci dat. Následná komunikace s klientem je zajištěna pomocí webového a mobilního rozhraní, e-mailu, SMS a notifikace v mobilní aplikaci. Volitelně lze nabídnout komplexní službu pro vizualizaci zpráv provozovatele, která může být upravena podle individuálních potřeb – například: denní, měsíční a roční přehledy provozu jednotlivých šachet, upozornění na mimořádné události formou e-mailů nebo SMS. V této variantě jsou databáze i potřebné aplikace provozovány na fyzickém serveru u zákazníka, který je pak součástí dodávky.